ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น จอง ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่น

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ราคาถูก : มี 0 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวญี่ปุ่น เปิดโลกกว้าง ไปญี่ปุ่น โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
 
 
ญี่ปุ่น Japan

สนามบินหลัก ๆ ในญี่ปุ่น
NARITA INTERNATIONAL AIRPORT(NRT)
HANEDA INTERNATIONAL AIRPORT(HND)
KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT(OSA)
FUKUOKA INTERNATIONAL AIRPORT(FUK)
CHUBU CENTRAIR INTERNATIONAL AIRPORT(NGO)
NEW CHITOSE AIRPORT(CTS)

ข้อมูลเบื้องต้น :
เมืองหลวง
พื้นที่ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 377,385 ตร.กม. มีเกาะ 3,900 เกาะ เกาะใหญ่ที่สำคัญคือ ฮอนชู ฮอกไกโด คิวชิว และชิโกกุ แบ่งการปกครองเป็น 47 จังหวัด (Prefecture)กรุงโตเกียวตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู
ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย (ในกรุงโตเกียว) 14.4 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.)อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกช่วงต้นฤดู
ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 18.2 องศาเซลเซียส มีพายุไต้ฝุ่นมากในเดือน ก.ย.
ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 5.8 องศาเซลเซียส

ภาษา ญี่ปุ่น , สกุลเงิน เยน (Yen) 100 เยน เท่ากับประมาณ 36 บาท

การปกครอง ประชาธิบไตยระบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

รัฐสภาญี่ปุ่น เรียกว่า สภาไดเอ็ท (Diet)

วันชาติญี่ปุ่น 23 ธันวาคม (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito)

เวลาในประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า G.M.T. 9 ชั่วโมง (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

รหัสโทรศัพท์ โทรฯจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น กด 81+ 

กระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 100 Volts 50/60 Hz.

การเดินทางภายในญี่ปุ่น ในเมืองใหญ่ใช้รถไฟมีทั้งระบบบนพื้นดินและใต้ดิน และมีรถไฟความเร็วสูง Shinkansen(ความเร็ว 270 กม. ต่อชั่วโมง) วิ่งระหว่างจังหวัด

การเดินทางเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอ/เมืองที่พำนักอยู่
การประกันสังคมหลัก ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพพนักงาน ประกันเงินบำนาญ สวัสดิการ ประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันเงินบำนาญแห่งชาติ
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เพลิงไหม้/ ขอรถพยาบาล/ กู้ภัย โทร.119, แจ้งอุบัติเหตุ/ เหตุด่วนเหตุร้าย (ตำรวจ) โทร.110, ขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจาก, บ้านพักฉุกเฉิน (องค์กรเอกชน) กรุงโตเกียว โทร. 03-3368-8855 หรือ โทร. 050-3496-7615, เมืองโยโกฮามา โทร. 045-901-3527
ประเทศญี่ปุ่นมีเหตุแผ่นดินไหวบ่อยเมื่อมีแผ่นดินไหว สิ่งที่ท่านควรทำประการแรกคือ หลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หากใช้ไฟหุงต้มหรือแก๊สให้รีบดับไฟทันที

ข้อมูลเบื้องต้น : นครโอซาก้า

ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นหรือไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองจากสนามบินคันไซโดยรถโดยสารถึงสถานี Namba หรือสถานี Osaka (50 นาที) หรือโดยรถไฟด่วน สาย Rapit ถึงสถานี Nankai Namba (30 นาที) หรือสาย Rapid ถึงสถานี JR Osaka (60 นาที) หรือสถานี JR Tennoji (42 นาที) ซึ่งค่าบริการถูกกว่าใช้บริการเช่าเหมารถแท็กซี่มาก

ผู้ที่เดินทางไปอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น

ที่พักอาศัยในญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบสัญญาการเช่า อาทิ เงินที่จะได้รับคืนภายหลังการบอกเลิกสัญญาเช่า เงินกินเปล่าและค่านายหน้า (ปกติเทียบเท่าไม่เกินค่าเช่า 1 เดือน) เมื่อได้รับการทวงถามให้ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ค่าแก๊ส ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น สอบถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับสถานที่และกำหนดวันที่ทิ้งขยะ อาจเปิดบัญชีธนาคารที่อยู่ใกล้เพื่อสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร

หากต้องการขับขี่ยานพาหนะในญี่ปุ่น ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง
ทำประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาล โดยขอให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอ หรือ Osaka Prefecfture Welfare Division, Insurance Guidance Department โทรศัพท์ 072-25-1000 สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สามารถติดต่อทำบัตรสุขภาพได้ที่สถานศึกษาของตน
สถานพยาบาลส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ และต้องนัดหมายล่วงหน้า พร้อมทั้งนำบัตรประกันสุขภาพติดไปด้วย หากเกิดเจ็บป่วยนอกเวลาทำการ ขอให้ติดต่อศูนย์พยาบาลฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดควรตรวจสอบด้วยว่ามีสถานพยาบาลแห่งใดที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ และสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านรับรักษาโรคทั่วไป หรือโรคเฉพาะด้าน

ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น อาทิ คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น ผู้ที่ไปทำงาน นักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ควรรายงานตัวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจัดทำทะเบียนคนไทยในเขตคันไซ

กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในญี่ปุ่น อาทิ ป่วยหนัก อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ขอให้แจ้งหมายเลข 119 หรือพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "คิว คิว เดส" พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่เกิดเหตุ ชื่อผู้ติดต่อ และลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น จูโช : ป่วยหนัก จิโคะ : อุบัติเหตุ จะยิ : ไฟไหม้

วิทยุภาคภาษาไทยทางสถานีวิทยุ FM COCOLO รายการ "รักเมืองไทย"76.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เช้า 6.30-7.00 น. และกลางคืน 23.00-23.30 น. 

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th